Home

Reactievergelijking kloppend maken machine

Oefenopgaven kloppend maken reactievergelijkingen . 1. K (s) + Br2 (l) Æ KBr (s) 2. KClO3 (s) Æ KCl (s) + O 2 (g) 3. N2 (g) + H2 (g) Æ NH3 (g) 4. Na (s) + O2 (g) Æ Na2O (s) 5. P (s) + Cl2 (g) Æ PCl3 (s) 6. SO2 (g) + O2 (g) Æ SO3 (g) 7. ZnO (s) Æ Zn (s) + O. Reactievergelijkingen oplosser Maakt reactievergelijkingen kloppend en rekent de stoichiometrie uit. Molaire massa rekenmachine Berekent de molaire massa en elementaire samenstelling van een stof. Gaswet rekenmachines Bereken gaseigenschappen met behulp van verschillende gaswetten (ideaal gas, Van der Waals, de wet van Henry). pH rekenmachin Een reactievergelijking kloppend maken. Een chemische vergelijking is een theoretische of geschreven weergave van wat er gebeurt tijdens een chemische reactie. De wet van behoud van massa zegt dat atomen niet kunnen worden gecreëerd of.. Om een reactie kloppend te maken, kun je het volgende stappenplan gebruiken. Stap 1: Schrijf op hoeveel atomen je aan beide kanten van de vergelijking hebt. Neem bijvoorbeeld de reactievergelijking van fotosynthese. Als je kijkt naar het aantal atomen, zie je bijvoorbeeld dat er aan de linkerkant 1 C-atoom, 3 O-atomen en 2 H-atomen zijn

Chemie gereedschappen - WebQC

 1. werk de breuk weg, de reactievergelijking is kloppend. Voorbeeld 3 in stappen Pb 2 O 3 Pb 3 O 4 + O 2. tel Pb voor en na de pijl: 2 Pb ervoor, 3 Pb erna, dat klopt dus niet Pb 2 O 3 ⅔ Pb 3 O..
 2. Reactievergelijkingen kloppend maken waarvan de coëfficienten geen gehele getallen zijn; Reactievergelijkingen opstellen. Veel lees- en kijkplezier !! Colofon. Het arrangement Reactievergelijkingen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs.
 3. Balanceren reactievergelijking . Vervolledig de reactievergelijkingen en controleer met behulp van de calculator. Voor het cijfer van het subscript typ je een liggend streepje (_) 2 NaCl -> 2 Na + Cl 2; 2 Mg + O 2 -> 2 MgO; N 2 + 3 H 2 -> 2 NH 3; CuO + 2 HCl -> CuCl 2 + H 2 O; 2 S + 3 O 2 -> 2 SO

Als je niet weet welke reactieproducten ontstaan, geef dan enkel de reagentia in en klik op 'Balance!'. In veel gevallen zal een vervolledigde reactievergelijking in evenwicht worden voorgesteld. Voorbeelden van volledige chemische vergelijkingen in evenwicht: Fe + Cl 2 = FeCl 3; KMnO 4 + HCl = KCl + MnCl 2 + H 2 O + Cl Re: Vergelijkingen kloppend maken (tool) (en) Jorim schreef: Ik dacht dat je programma hetzelfde werkte als degene waar naar toe ik linkte. Daarbij vul je alles in op één regel en het programma doet de res

Maak de reactievergelijkingen kloppend en spek je spaarvarken! Let op! In dit spel gebruik je wel het cijfer 1 in de reactievergelijkingen maar in praktijk schrijf je de 1 nooit! Met Check answers kun je nagaan of je antwoord goed is. Met Skip exercise ga je naar de volgende reactievergelijking. Je krijgt geen herkansing De oplossing voor dit probleem is: verander het aantal moleculen in de reactievergelijking, en probeer dat zó te doen dat de vergelijking voor elke soort atomen wél klopt. Dat heet het kloppend maken van een reactievergelijking. Je zou bij bovenstaande reactievergelijking zó kunnen redeneren: CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 Het kloppend maken van reactievergelijkingen Er zijn geen vaste regels voor het kloppend maken van een reactievergelijking behalve dat links en rechts van de reactiepijl dezelfde en hetzelfde aantal atomen moeten staan. Er zijn wel twee vuistregels die je kunt gebruiken KEMIA.nl Reactievergelijkingen kloppend maken 2 3 havo Maak de volgende reactievergelijkingen kloppend: (toestandsaanduidingen g, l, s, aq zijn weggelaten Reactievergelijking kloppend maken Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken

Een reactievergelijking kloppend maken: 5 stappen (met

Het kloppend maken van reactievergelijkingen. Wat je moet weten: De symbolen van de atoomsoorten in bijlage 1. De zeven twee atomige elementen: Br2 N2 H2 F2 Cl2 I2 O2. Verbranding is een reactie met zuurstof voor de reactiepijl. Volledige verbranding van koolwaterstoffen (CxHy) geeft CO2 en H2O na de reactiepijl Daarom moet je het aantal atomen links en rechts altijd gelijk maken. Dat heet kloppend maken. Als je een reactieschema met molecuulformules kloppend maakt, dan krijg je een reactievergelijking. Een reactievergelijking opstellen Voorbeeld: De verbranding van waterstof 1 wS ch rij fe ta sm n w od p. 1 + z u ater 2 RM ak h et rci smfo ul Reactievergelijkingen kloppend maken is net een puzzel. Je kan de basis leren en makkelijke puzzeltjes oplossen. Maar je kan ook verder oefenen, handigheidjes leren en steeds moeilijkere puzzeltjes oplossen. Om die reden zijn de oefeningen ingedeeld in verschillende niveaus. Iedereen kan zo oefenen op zijn eigen niveau Reactievergelijkingen kloppend maken Jolijn stelde deze vraag op 31 maart 2010 om 16:15. Ik moet voor school een opdracht maken. Ik moet onder elke reactie vergelijking in woorden zetten wat er voor en achter de pijl staat, ik heb deze gedaan maar volgens mij is deze dus fout: CH4 + 2CO­2.

Hoe maak je reactievergelijkingen kloppend? - Mr

Reactievergelijkingen kloppend maken - scheikundekete

Het kloppend maken van de reactievergelijking gaat nu iets anders. We beginnen weer bij het begin; H2 en O2 zal na het verbranden worden gevormd naar H2O, alleen vormt daar het eerste probleem: Wanneer je H2 en O2 bij elkaar op zou tellen, zou je H2O2 krijgen Stap 4 Bij een reactievergelijking moet ook de lading kloppend zijn. Voor de pijl hebben we een totale lading van 7+ en na de pijl een lading van 2+. Aangezien we kloppend gaan maken met negatieve elektronen, moeten er voor de pijl vijf elektronen bij, dus: MnO 4-+ 8 H+ + 5 e- Mn2+ + 4 H 2 O Probeer nu de opgaven te maken. Al gedeeltelijk. Reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken OPGAVE 12 14 Geef van onderstaande reactiebeschrijvingen de reactievergelijking* a De ontleding van waterstofperoxide (H 2O 2) in water en zuurstof. b De ontleding van ammoniak (NH 3) in de elementen. c De vorming van water uit de elementen

Reactievergelijkingen - Lesmateriaal - Wikiwij

Need to learn how to balance equations? Here's a free, fun, interactive game by a former Science teacher that teaches you how. Play it online right now for free Reactievergelijking kloppend maken - antwoorden; Contact. Ideeen, fouten, suggesties, verbeteringen of andere opmerkingen / voorstellen, ik hoor het graag via info@guidogeeftles.nl. Hallo, welkom op mijn site. Heb je een verbeter suggestie, laat het mij vooral weten!. Bij het kloppend maken zorg je ervoor dat het aantal atomen vóór en na de reactie gelijk is. Kloppend maken doe je door getallen voor de formules te zetten. Bij het kloppend maken mag je nooit de formules veranderen. Atoommassa's en molecuulmassa's (5.5) De massa van een stof wordt bepaald door de massa van alle atomen in de stof Een reactievergelijking is een symbolische voorstelling van een chemische reactie of een kernreactie, waarin wordt aangegeven welke reagentia reageren tot welke producten, en in welke verhoudingen.. Het is de bedoeling het aantal atomen aan beide zijden van de reactiepijl gelijk te maken door de coëfficiënten (getallen voor de chemische formules) op te geven 61 Welk kloppend reactieschema van 60 hoort bij bron 30? Hoe stel je een reactievergelijking op? Lees bron 29. Wat is een reactievergelijking? Zet in de juiste volgorde: kloppend maken, reactieschema met formules, reactievergelijking, reactieschema in woorden, controle. Stel de reactievergelijkingen op van de volgende reacties. Vergeet de.

5. Probeer de reactievergelijking kloppend te maken. Let daarbij op de tekeningen. Als je hulp nodig hebt, kijk dan op onderstaande figuur. 6.Als je denkt dat de reactievergelijking klopt klik dan op of klopt het? 7. Als het antwoord niet goed is, probeer het dan opnieuw. Als het wel goed is vul dan de reactievergelijking hieronder in. 8 Het kloppend maken van reactievergelijkingen Het aantal deeltjes van elk soort moet voor en na de pijl gelijk zijn. Een voorbeeld Fe2S3 (s) ( Een reactievergelijking in formules kloppend maken is voor sommige leerlingen een nachtmerrie. Maar het is eigenlijk net als fietsen; als je het een keer door hebt is het heel makkelijk. Je moet alleen een beetje van puzzelen houden en de spelregels opvolgen We moeten de vergelijking dus nog kloppend maken. Dit doe je door coëfficiënten toe te voegen aan de formule. Wanneer we bijvoorbeeld de coefficient (of index) 2 toevoegen aan water (H 2 O), krijgen we het volgende: CH 4 (g) + O 2 (g) Door er coëfficiënten aan bepaalde moleculen toe te voegen, kan je de reactievergelijking kloppend maken Reactievergelijkingen Een reactievergelijking bestaat uit de formules van de beginstoffen, een reactiepijl en de formules van de producten. In een reactieschema staan de namen van de stoffen

Stel de volgende reactievergelijkingen op gebruik makend van de wetten van behoud van massa en van behoud van atoomsoorten. Alle gegeven formules zijn correct, zodat je alleen de coëfficiënten (de kleinst mogelijke) moet invullen. 1. H 2 + Cl 2 → 2 HCl Synthese van zoutzuur uit waterstof en chloor 2. 2 P + 5 Cl 2 → 2 PCl Reactievergelijkingen kloppend maken Author: R.Rouschop Last modified by: R.Rouschop Created Date: 3/31/2008 9:44:00 PM Other titles: Reactievergelijkingen kloppend maken. 3.5 Van reactieschema naar reactievergelijkingVerklaring van de wet van LavoisierDe beginstoffen bevatten evenveel atomen van elke soort als de reactieproducten. Dat betekent dat er voor en achter de pijl van een reactieschema evenveel atomen van elke soort moeten staan. Zo'n reactieschema heet een reactievergelijking.Met behulp van een reactieschema kun je een reactievergelijking maken Kloppend maken doe je door getallen voor de formules te zetten. Bij het kloppend maken mag je nooit de formules veranderen. Atoommassa's en molecuulmassa's (5.5) De massa van een stof wordt bepaald door de massa van alle atomen in de stof. De massa van een atoom is de atoommassa. In Binas VMBO kgt vind je in tabel 30 de (relatieve) atoommassa Scheikunde - Reactievergelijkingen kloppend maken Reactievergelijkingen in scheikunde is een veel voorkomend begrip. Deze reactievergelijkingen kunnen worden gezien als e Moleculen en atomen (de basis) Alles bestaat uit moleculen

Opstellen Reactievergelijking. Bij het opstellen van een reactievergelijking gelden de volgende regels: Voor alle atoomsoorten geldt dat het aantal atomen dat de reactie in gaat, er ook uit komt. Eerst maken we de vergelijking wiskundig kloppend Table of Contents: 00:00 - Introduction 00:10 - Wat is kristallisatie? 00:13 - Presentation Paused 00:14 - Na deze clip kun je: 00:15 - Kristallisatie 00:23 - Wat gebeurt er als een stof kristalliseert? 00:47 - Wat gebeurt er als een stof kristalliseert? 00:47 - Wat gebeurt er als ee Een chemische reactie wordt weergegeven met een reactievergelijking. Gezien het feit dat atomen bij een chemische reactie nooit verloren gaan, moet iedere reactie 'kloppen'. Je moet er dus voor zorgen dat van elke atoomsoort voor en na de reactie net zoveel aanwezig zijn. Stoffen reageren dus altijd in een vaste verhouding met elkaar reactievergelijkingen uitleg Ga naar... MAVO 3 NASK2 samenvatting samenvatting symbolen en namen H1 stoffen mr.chadd.nl H2 stoffen sorteren Mr.chadd scheidingsmethoden practicum bezinken practicum filtreren practicum centrifugeren practicum extraheren practicum adsorberen practicum indampen practicum destilleren alle scheidingsmethoden op een rij Mr. Chadd blokschema H2 antwoordenboek H3. REACTIEVERGELIJKINGEN KLOPPEND MAKEN. Strategie: begin met de elementen die het minste voorkomen. bedenk in welke volgorde je de elementen gaat balanceren. controlleer na afloop of de reactievergelijking ook klopt. Voorbeeld 1. De verbranding van methaan. Er ontstaan water en koolstofdioxide

Scheikunde overal - 3 §3.5 Van reactieschema naar reactievergelijking - Rebeccaaa woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Hoofdstuk 1: Materialen en stoffen Presentatie Hoofdstuk 1Leerdoelen Hoofdstuk 1Antwoorden Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2: Chemische reacties Presentatie Hoofdstuk 2Leerdoelen Hoofdstuk 2Antwoorden Hoofdstuk 2Oefenblad moleculen/atomenOefenblad moleculen/atomen - antw.Elementen en symbolen leren: CramOefenblad reactievergelijkingenOefenblad reactievergelijkingen - antw.Reactievergelijkingen kloppend. Fe2O3 Stel voor de onderstaande reactie een kloppende reactievergelijking op: 1. De volledige verbranding van waterstofsulfide H2S tot water en zwaveldioxide SO2. 2

Populaire studieboeken voor Economie en Bedrijf. Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs. Basisboek Bedrijfseconomie R. Brouwers, W. Koetzier. Bedrijfskunde integraal P. Thuis, R. Stuive. Business Model Generatie A. Osterwalder, Y. Pigneur. De kern van de administratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxel. Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Reactievergelijkingen kloppend maken (opgave 6) Scheikunde havo en vwo havo (3) en vwo (3) Uitlegvideo 309 6.8. Geef een cijfer. Deze video geeft uitleg over hoe je reactievergelijkingen kloppend kan maken (Opgave 6 als voorbeeld) voor het vak scheikunde voor de derde klas. Scheikunde Atomen Bindingen Reactievergelijkingen

4. reactievergelijking kloppend maken (5. vereenvoudigen: de coëfficiënten in zo klein mogelijke getallen weergeven) Begrippen - Definities Ontledingsreactie = chemische reactie waarbij uit één beginstof twee of meer reactieproducten ontstaan Thermolyse = ontledingsreactie dmv warmte en zonder zuursto Scheikunde - Reactievergelijkingen kloppend maken Reactievergelijkingen in scheikunde is een veel voorkomend begrip. Deze reactievergelijkingen kunnen worden gezien als e Zwanger: wanneer klopt het hartje Wie zwanger is, wil zo snel mogelijk het hartje van de baby zien kloppen

De reactievergelijking is door de plaats van de elementen in het periodiek systeem makkelijk te achterhalen. Als eerste achterhaal je aan de hand van de valentie-elektronen op welke manier de beide atoomsoorten met elkaar worden verbonden. En daarna maak je met coëfficiënt en het aantal moleculen kloppend zodat links en recht Laten we beginnen met wat definities over reactievergelijkingen, als je deze al kent kun je meteen naar de uitleg over het kloppend maken springen. Definities: In een reactievergelijking staan aan de linkerkant van de pijl de molekuulformule(s) van de stof(fen) die reageert/reageren, dit is/zijn de reactant(en) Een kloppende reactievergelijking is een reactievergelijking waarbij er evenveel moleculen voor als na de pijl staan. Een reactievergelijking kan je kloppend maken met het stappenplan. Hier het stappenplan voor het ontleden van water: Beschrijven Je beschrijft op macroniveau dat je water kunt ontleden Deze video geeft uitleg over reactievergelijkingen kloppend maken: systeem 1 verbrandingen en algemeen voor het vak scheikunde voor de derde klas. Een systeem om vrijwel alle reactievergelijkingen op te kunnen lossen. Het werkt in mijn ervaring in 90% van de vergelijkingen. Voor iedereen uit de bovenbouw: Kijk ook naar de standaard-manieren om zuur-base, redox en koolstofchemie op te lossen Om de reactievergelijking kloppend te maken mag je het er inderdaad achter schrijven. Maar, dus niet bij een oplossing. Dan moet het er voor. Nayomie Berichten: 30539 Geregistreerd: 31-12-10. Re: Scheikunde probleem. Geplaatst door de TopicStarter: 08-06-13 14:2

Calculator Chemische reacties — Chemieleerkrach

Balance Chemical Equation - Online Balance

Vergelijkingen kloppend maken (tool) (en) - Wetenschapsforu

Quia - Reactievergelijkingen kloppend maken

Reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken OPGAVE 12 14 Geef van onderstaande reactiebeschrijvingen de reactievergelijking* a De ontleding van waterstofperoxide (H 2O 2) in water en zuurstof. b De ontleding van ammoniak (NH 3) in de elementen. c De vorming van water uit de elementen reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken ontleden of scheiden? protonen, neutronen, elektronen alkanen, alkenen en cyclo-alkanen naamgeving alkanen en alkenen. rekenen met massaverhoudingen. videosamenvatting 3e klas sto Goed: Je laat zien dat je weet hoe je reactievergelijkingen kloppend moet maken. Hierbij gebruik je voorbeelden van zelf uitgevoerde experimenten. Actions. Wilbert Kiemeneij changed description of Reactievergelijkingen. Wilbert Kiemeneij added Reactievergelijkingen to Waar ga ik aan werken tijdens dit thema Oefenmateriaal kloppend maken reactievergelijkingen. 2K (s) + 1Br2 (l) →2KBr (s) 2KClO3 (s) →2KCl (s) + 3O2 (g) 1N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g deeltjes inventariseren. sterkste zuur, sterkste base. sterk of zwak oftewel: aflopend of evenwicht? reactievergelijking opstellen. kloppend maken. ladin

Reactievergelijkingen - Wiskund

Om de reactievergelijking kloppend te maken mag je het er inderdaad achter schrijven. Maar, dus niet bij een oplossing. Dan moet het er voor. Nayomie Berichten: 30539 Geregistreerd: 31-12-10. Re: Scheikunde probleem. Geplaatst door de TopicStarter: 08-06-13 14:2 Reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken op de tweede pagina staan alle uitgewerkte antwoorden. Reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken op de tweede pagina staan alle uitgewerkte antwoorden. Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results. Als u niet het beste apparaat op de markt koopt, kan het kloppend geluid optreden als u een maat selecteert die te groot is voor de machine. De blokjes kunnen vast komen te zitten en worden niet naar de bunker gestuurd. Dit kun je oplossen als je de machine instelt om kleinere blokjes te maken, en als het ijs smelt en kleiner wordt Nu nog de reactievergelijking kloppend maken. Gebruik coëfficiënten: kom nooit aan de indexen! Kloppend maken Als je begint met de atoomsoort stikstof, dan zie je vóór de pijl twee atomen staan. Om achter de pijl ook twee atomen stikstof te krijgen, moet je het getal 2 vóór de formule van ammoniak zetten:

Scheikunde - Reactievergelijkingen Kloppend Maken. Dan krijg je dus: Een reactievergelijking kloppend maken betekent alleen dat jij mag uitpuzzelen hoevéél water er dan wel ontstaat. Gestart door ElisabethXX , 1 1 reacties 61 keer bekeken. Je vergelijking is klaar. Zoek meer berichten van Vra, scheikunde reactievergelijkingen kloppend maken Zuur-basereacties opstellen ; Voorbeeld rekenen aan reactie bij examen ; Reactiesnelheid ; Rekenen aan reacties ; Reactievergelijkingen kloppend maken Reactievergelijkingen kloppend maken. Index » school & studie. actieve topics nieuwe topics. abonnementen ibood.com bol.com Coolblue maandag 4 maart 2013 @ 16:17:31 #1. Higuain Ik scoor veel Ik snap er helemaal niets van, iets van cijfers ervoor plaatsen en dat weer keer dat ding achter de pijl.. Kan. 16-mrt-2016 - Tips en trucs bij het kloppend maken van reactievergelijkingen.Onderdeel van een videoserie over de vmbo examenstof voor het vak natuur- en scheikunde II (sc.. welkom bij ons uitleg filmpjeikram kaoutar en manar 3HSatoomatoombindingazijnzuurmolecuulCH₃COOHprotonen neutronen electronenhet verschil tussen reactievergelijking.

Reactievergelijking kloppend maken De digitale docen

Om uit te kunnen rekenen hoeveel kilogram CO 2 er per kilogram CH 4 ontstaat, is het nodig om zo'n kloppende reactievergelijking te hebben en dat gerekend wordt met het molgewicht. In feite is het kloppend maken van een chemische reactievergelijking een probleem van lineaire algebra: een stelsel van lineaire vergelijkingen oplossen Kenmerken van een reactie Je leert:- wat een chemische reactie is;- welke kenmerken een chemische reactie heeft;- welke factoren invloed hebben op de reactiesnelheid. In de staalindustrie wordt uit ijzererts in grote hoogovens bij temperaturen van wel 2000 graden Celsius vloeibaar ijzer gemaakt. Het maken van ijzer is een voorbeel Om de ouderdom van organisch materiaal te bepalen, kan men gebruikmaken van de koolstof-14-methode. Koolstof-14 is een radioactieve isotoop die in de atmosfeer van de aarde voorkomt. De koolstof-14-methode is in 1949 ontdekt door Willard Frank Libby,. Ze nemen de onvolledige reactievergelijking over en gaan aan het puzzelen. Vervolgens rolt daar een kloppende reactievergelijking uit. (zie boven). Bij deze vraag check je niet alleen of leerlingen reactievergelijkingen kloppend kunnen maken, maar ook nog of ze wel door hebben dat er niet overal een coefficient voor mag staan

Reactievergelijkingen kloppend maken. - School. Index RPG Actieve Topics Zoek. 1; 2; 5 okt 2010 - 20:35 Pinguino 18072. Ja, daar snap ik dus echt hélemaal niets van. Mijn leraar doet dappere pogingen het mij uit te leggen, maar hij heeft te weinig tijd en via internet kom ik er net niet helemaal Start studying Scheikunde 2.3 Van reactieschema naar reactievergelijking + 2.4 Een reactie vergelijking opstellen met de juiste formules en kloppend maken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Reactievergelijkingen Om betrouwbare berekeningen uit te kunnen voeren, dien je altijd uit te gaan van een kloppende reactievergelijking kloppend: met het aantal geschreven molen reactanten en producten klopt ook de balans voor elk element; bijvoorbeeld de verbranding van alcohol: niet kloppend: CH3CH2OH + O2 CO2 + H2O kloppend: CH3CH2OH + 3O2 2CO2 + 3H2O Overmaat en ondermaat (1) Als een de.

Werkgroep: Reactievergelijkingen vergeleken Erik Joling & Martin Goedhart AMSTEL instituut, Universiteit van Amsterdam De reactievergelijking is een compacte manier om dat gedrag van stoffen op te schrijven, en speelt daarom een belangrijke rol in het onderwijs. Tijdens de werkgroep hebben we de reactievergelijking eens onder de loep genomen Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

3 HAVO/VWO - scheikunde - meneerfaes

Schrijf een kloppende reactievergelijking. Je verwacht, dat de mol verhouding een mooi getal oplevert. Waarom wijkt het getal in de praktijk af, m.a.w. waar heb je misschien fouten gemaakt. Docent aanwijzingen: Dit is een proef voor leerlingen van de vierde klas, die beginnen met chemisch rekenen

Reactievergelijking kloppend maken Fe2O3 + H2 wordt Fe

Met coëfficiënten maken we de vergelijking kloppend: bijvoorbeeld, 2 moleculen van dit reageren met 3 ionen van dat enzovoort. Die coëfficiënten geven: de molverhouding. Daarnaast moet je ook altijd even kijken naar de elektrische lading aan beide kanten. Ook die mag niet veranderen maken. Hfst 8 p.g 8.1 lezen en maken. Hfst 8 p.g 8.2 lezen en maken. NaSk-2 Vaardigheden Handboek: blz. 147 t/m 152 Leren Vaardigheden Handboek: blz. 154 t/m 157; blz. 159 t/m 160 Leren Herhaling Reactievergelijking kloppend maken zonder haakjes herhalen. Zie stencil en youtube video Reactievergelijking kloppend maken met haakjes. Zie stencil. Online vertaalwoordenboek. EN:kloppend. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Reactievergelijking De veranderingen bij een chemische reactie worden aangeduid met een pijl: , de reagerende stoffen ervoor, de producten erna. Reagentia Producten (reactievergelijking) Je kunt soms de reactie in woorden opschrijven (zoals: calcium met water kalk en waterstof) Maar normaal gebruiken we de scheikundige symbolen voor elk deelnemend deeltje en is de molverhouding te zien (de.

 • HD Achteruitrijcamera.
 • Seismograaf Wikikids.
 • Liposuctie ervaringen.
 • Frankfurt 2 steden.
 • JQuery after animate.
 • Trompetbloem op stam.
 • Cornstarch vervanger.
 • Ajax Feyenoord 27 oktober 2019.
 • Zeurderige buikpijn na miskraam.
 • Aquamar First 16.
 • Beyblade Valtryek.
 • Realistic horror movies.
 • Zonsondergang Utrecht.
 • La Vallee Verte prijzen.
 • Duitsland WK gewonnen.
 • Rollators vergelijken.
 • Senior powerlifting.
 • Gin met Sprite.
 • Handige klus gadgets.
 • Gordijnband HEMA.
 • Tattoo binnenkant onderarm man.
 • Amsterdam hardstyle club.
 • Stadhuisplein Rotterdam te huur.
 • Oogarts AZ Alma.
 • Hone energy.
 • Wanneer is de Tower of London gebouwd.
 • Vrouwengevangenis Nieuwersluis.
 • Franse woorden met een E.
 • Hoogbegaafd uiterlijk.
 • Aruba vliegtickets.
 • Remy Ma net worth.
 • Schwalbe Marathon Almotion.
 • Wentelteefjes oven.
 • Lilytime Jurk lichtblauw.
 • Hoofdtooi indianen Wikipedia.
 • Hef Luie Mannen.
 • Theme park world game pc.
 • Memo geschiedenis samenvatting Hoofdstuk 1 vmbo 3.
 • Monitor color test.
 • Wat vinden leerlingen een goede docent.
 • Die Krake simulation.