Home

Ex ante

Ex ante - 10 definities - Encycl

Ex ante evaluatie is evaluatie vooraf, dat wil zeggen beoordeling (= evaluatie) vooraf (= ex ante), dus beoordeling van voorgenomen beleid. Daarmee gaat ex ante evaluatie over de kwaliteit van - voorgenomen - beleid. Kwaliteit wil zeg-gen: beleid waarmee de beoogde maatschappelijke doelen zullen worden bereik Ex ante-budget betekenis & definitie. Budget dat voorafgaand (ex ante) aan de productie en/of verkoop wordt opgesteld op basis van de verwachte productie en/of verkoop. Gerelateerd. Alles over Ex ante-budget; Lukraak woord; Uitgelicht. Bestel het nieuwste Ensie e-book, de Encyclopedie van de Evolutiebiologie Unlike ex-ante, which is based on estimated returns, ex-post represents the actual results attained by the company, which is the return earned by the company's investors. Investors can use the ex-post data to get the actual performance of a security Security A security is a financial instrument, typically any financial asset that can be traded

Bekijk alternatieven voor EX-ANTE die de meeste gelijkenis vertonen wat betreft belangrijke functies en voordelen. Bekijk de volgende alternatieven voor EX-ANTE om te bepalen of er andere opties zijn voor EX-ANTE die je ook zou kunnen overwegen Dit zijn ex ante vragen (incl. onderbreekbare volumes) die genormaliseerd zijn voor weersomstandigheden op basis van het gemiddeld aantal graaddagen 1965-1995 (verwarmingsdrempel van 16,5°C gemiddelde buitentemperatuur) en die het resultaat zijn van het besproken referentiescenario Examples of ex ante and ex post thinking. If a fund manager succeeds in substantially outperforming the market, ex post they made the right decisions. However, they could have used a monkey throwing darts to pick their stocks, so ex ante they were borderline-negligent, and you probably shouldn't trust them with your money

EX ANTE meaning in the Cambridge English Dictionar

 1. Controleer 'ex ante' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van ex ante vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 2. Vertalingen van 'ex ante' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen
 3. ex ante ‹eġ∫› locuz. lat. (propr. «da prima»), usata in ital. come avv. e agg. - 1. avv. Con effetto retroattivo. 2. agg. Relativo a un valore economico.
 4. Antonyms for ex ante include ex post and post factum. Find more opposite words at wordhippo.com
 5. Vertalingen in context van ex ante in Italiaans-Nederlands van Reverso Context: valutazione ex ante, ex-ante, controlli ex ante, controllo ex ante, valutazioni ex ante
 6. Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel Carolien Klein Haarhuis, Monika Smit en Shelena Keulemans, 'Ex ante onderzoek in beeld: over aard, aantal en gebruik van ex ante onderzoek bij beleidsvoorbereiding', Beleidsonderzoek Online juni 2014, DOI: 10.5553/Beleidsonderzoek.00004

Ex-ante - Wikipedi

Ex Ante Definition of Ex Ante by Merriam-Webste

Mazda CX-5 SX, V6, ABS, Sunroof - Motors

Define ex ante. ex ante synonyms, ex ante pronunciation, ex ante translation, English dictionary definition of ex ante. adj , adv based on what is expected to happen: ex ante risks. Collins English Dictionary - Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins.. What is the definition of ex ante? What is the meaning of ex ante? How do you use ex ante in a sentence? What are synonyms for ex ante

Maar door haar ongewoon sterke veronderstellingen over de aard en de kenbaarheid van de subjectieve lust- en onlustbelevingen zet het utilitarisme zich toch buiten die traditie. De nadruk ligt immers op de ex ante berekenbaarheid van het nut of onnut van de gevolgen van een handeling, eerder dan op de concrete lust- en onlustbelevingen zelf ex ante is Latin for before the event. ex ante means we look at future events based on possible predictions. ex post is Latin for after the event. ex post means we look at results and events after they have occurred. Example of ex ante and ex post. There is an example of ex ante and ex post in this blog from Paul Krugman below about the decision of the Fed to raise interest rates Ex ante (Latijn, van tevoren) zijn beschouwingen die vooraf plaatsvinden waarbij de moeilijkheid is dat eventuele toekomstige omstandigheden moeten worden ingeschat.. De term wordt onder meer gebruikt bij financiële vooruitzichten als er een schatting wordt gemaakt van de verwachte terugverdientijd van investeringen Ex-Ante. Describing any predicted future event. For example, an analyst may predict a company's earnings ex-ante and then compare its actual earnings to gauge the accuracy of her prediction. See also: Ex-Post. Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc Ex-ante is used most commonly in the commercial world, where results of a particular action, or series of actions, are forecast in advance (or intended). The opposite of ex-ante is ex-post (actual) (or ex post). Buying a lottery ticket loses you money ex ante (in expectation), but if you win, it was the right decision ex post

Uitspraakgids: Leer hoe je Ex-Ante uitspreekt in het Latijn met een moedertaaluitspraak. Ex-Ante Engelse vertaling Uitkomsten van de ex ante beleidsevaluatie kunnen worden gebruikt voor de nadere onderbouwing van het voorgestelde beleid of voor de keuze van een ander beleid (sinstrument). Met het uitvoeren van een ex ante beleidsevaluatie kunnen de volgende doelen worden behaald: Inzicht verkrijgen in de effecten van voorgenomen beleid en regelgeving

Ex-ante cost and charges disclosure Introduction An important element which needs to be taken into consideration when trading with Rabobank, is the cost of our services and the cost related to the financial instruments. MiFID II requires us to disclose an estimation of the costs you will incur prior to servicing you (ex-ante) Categorie: ex ante - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from.

Definition of Ex-ante in the Definitions.net dictionary. Meaning of Ex-ante. What does Ex-ante mean? Information and translations of Ex-ante in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. See also: ex-ante Ex ante definition: based on what is expected to happen | Meaning, pronunciation, translations and example ex ante - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Principal Translations: Inglés: Español: ex ante, ex-ante adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house. (based on prediction ex ante \ɛks ɑ̃.te\ invariable. ( Économie) Réalisé au début d'une période, avant la mise en service d'un dispositif, et qui escompte des résultats, vérifiables qu'à posteriori par un calcul ex post . Elles ont donc plus de chance d'être amenées à réaliser un apprentissage créatif malgré l'incertitude de son rendement ex ante

Filing type: EACIND (Ex-Ante Contributions INDividial) Submission deadline: 2021-01-31 (the deadline in line with Art. 14 (4) of Commission Delegated Regulation 2015/63) Time stamp: 17 digit number (any 17 digit number is accepted by the system, but one can chose the time of the creation of the file measured in milliseconds, e.g. 20210115161452154 for 15 January 2021 at 16:14 and 52.154 seconds Ex‑ante assessments for financial instruments promote the use of sound evidence‑based decision making by managing authorities when designing and implementing financial instruments. The successful completion of an ex‑ante assessment should allow managing authorities to tackle market gaps and to define the priorities for the allocation of public resources in accordance with Programmes and. The ex ante evaluation can be contracted separately or jointly with the Strategic Environmental Assessment (depending on national legislation). The ex ante evaluation should be developed by a functionally independent ex ante evaluator, who provides step-by-step feedback on the various elements, which need to be appraised in the ex ante evaluation Acerca de Ex-Ante. Nuestro proyecto: Somos un medio digital focalizado en las noticias, debates, tendencias y personajes relacionados con las políticas que influyen en el rumbo de nuestra sociedad; que afectan nuestro presente y moldean nuestro futuro como ciudadanos en un Chile y en un mundo cada vez más diverso y complejo. Nuestra meta es ofrecer información de calidad y análisis. The ex ante evaluation shall establish a set of appropriate performance indicators for the proposed financial instruments and specify the expected output, results and impact. De evaluatie vooraf geeft passende prestatie-indicatoren voor de voorgestelde financieringsinstrumenten aan en vermeldt de verwachte outputs, resultaten en effecten

Ex-Ante Definitio

Ex ante bruges om en betragtning der knytter sig til en forventet fremtidig begivenhed i modsætning til ex post, der refererer til situationen efter at en begivenhed er indtrådt. Vurderingen ex ante vil ikke nødvendigvis blive bekræftet af udviklingen. Udtrykket bruges ofte indenfor økonomi. Eksempelvis kan man tale om realrenten ex ante og ex post Het Depositogarantiestelsel is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het DGS banktegoeden (deposito's) tot maximaal EUR 100.000

O que é ex-ante? Ex-ante é um termo do Latim. Ele quer dizer antes do fato. Ao contrário do ex-post, onde a avaliação é feita com base nos dados do passado, o ex-ante é uma expectativa em relação a eventos futuros, o que o torna mais subjetivo. Como exemplo da aplicação da análise ex-ante, temos a avaliação de uma empresa Ex post definition is - based on knowledge and retrospection and being essentially objective and factual —opposed to ex ante. How to use ex post in a sentence

Berekenen ex-ante effecten voorstel vaderschapsverlof D66 stelt een uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof met maximaal twaalf weken voor. Gecombineerd met de al bestaande regeling heeft een vader daarmee recht op maximaal dertien weken betaald verlof Ex ante uitvoeringstoets inzake de voorgenomen wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. De Raad voor de Rechtspraak heeft vooraf een uitvoeringstoets gedaan in verband met de voorgenomen wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood : Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead. Date Published 07/12/2017. Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe

VERÓNICA OJEDA, MARADONA Y OTRA VEZ AUDIOS PARA EL ESCÁNDALO

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Nivel gevraagd een ex-ante effectbeoordeling te doen naar een opname van een mogelijkheid tot schadevergoeding in de Jeugdwet. Deze vraag houdt verband met de toezegging van de minister om de Jeugdwet aan te laten sluiten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) where is the benchmark return and is the covariance matrix of assets in an index. While creating an index fund could involve holding all investable assets in the index, it is sometimes better practice to only invest in a subset of the assets. These considerations lead to the following mixed-integer quadratic programming (MIQP) problem Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken worden voor de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 (EMW2016) de effecten van de in de EMW2016 onderscheiden scenario's op de mestmarkt, dieraantallen en de inkomens kwalitatief beschreven Dit is één van de conclusies die het PBL trekt in de nota 'Ex-ante evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte'. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het planbureau vooraf (ex-ante) geëvalueerd wat de gevolgen kunnen zijn van het nieuwe rijksbeleid, zoals dat wordt voorgesteld in de rijksnota 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte', die 14 juni 2011. T1 - Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij AU - Schroder, J.J. AU - Baltussen, W.H.M

EX-ANTE Publicity. The information published in this section is to provide ex-ante publicity on negotiated procedures for middle and low value contracts (above EUR 15 000 to below EUR 139 000) that the Office is organizing to launch ex anteの意味や使い方 事前 - 約1172万語ある英和辞典・和英辞典。発音・イディオムも分かる英語辞書 Ex-Ante synonyms, Ex-Ante pronunciation, Ex-Ante translation, English dictionary definition of Ex-Ante. adj , adv based on what is expected to happen: ex ante risks. Collins English Dictionary - Complete and Unabridged,.

Staatssecretaris Keijzer en Minister Bijleveld-Schouten bieden de Tweede Kamer de belangrijkste uitkomsten aan van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB) Con Ex-Ante puoi fare la differenza aumentando l' efficienza e la scalabilità del tuo business ed ottimizzare il tempo a tua disposizione. Private Bankers Aggiungi valore per i tuoi clienti

Betekenis ex ante

 1. Daarom wordt ingezet op een aanscherping van het handhavingsmiddelen voor het toezicht op de postmarkt. Het wetsvoorstel introduceert de bevoegdheid om op ex ante-basis specifieke verplichtingen op te leggen aan een postvervoerbedrijf dat beschikt over aanmerkelijke marktmacht, opdat mededingingsproblemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen
 2. Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit. Het P - rechtenscenario, dat zich richt op de invoering van de gebruiksnormen van het vijfde actieprogramm
 3. Ex-Ante Sanering varkenshouderij. LNV heeft WEcR gevraagd om op korte termijn een ex-ante evaluatie op te stellen van de Saneringsregeling Varkenshouderij, die in de loop van dit jaar open moet gaan. Daarvoor dient ook relevante en onafhankelijke externe deskundigheid ingehuurd te worden
 4. KV Kortrijk haalt Ante Palaversa naar het Guldensporenstadion. De club huurt de 20-jarige middenvelder voor een anderhalf seizoen van Manchester City. Vorig jaar was hij ook al actief in de.
 5. Ex-Ante Today at 2:23 PM RN y UDI proponen fórmula para solucionar impasse entre Sylvia Eyza guirre y Tere Marinovic Revisa la nota completa: bit.ly/3oMxodJ See Mor
 6. Proceso constituyente: Felices y Forrados arriesga impugnación de su lista y sanciones Revisa la nota completa: bit.ly/3i6jh0

ex ante 【形】〈ラテン語〉事前の - アルクがお届けするオンライン英和・和英辞書検索サービス Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 30 Νοεμβρίου 2020, στις 10:34. Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 3.0· μπορεί να ισχύουν πρόσθετοι όροι

Ex ante evaluatie Kenniscentrum Wetgeving en Juridische

Ex ante Aantal berichten met deze tag: 2 . Gepubliceerd op: dinsdag 09-12-2014. Gepubliceerd door: NVRR Secretariaat. Tag: Ex ante . Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd adverb. In a way that is based on forecasts rather than actual results. More example sentences. 'the risk is difficult to quantify ex ante' Ex-ante assessment is a mandatory step before the process of implementation of policies because it brings, through the analyses undertaken improvements for initial design, contributing, on a case by case basis, to increasing of efficiency, effectiveness, relevance, sustainability, equity and of its internal and external coherence Ex-ante assessment As in Article 37 (2) of the CPR. MS/MA are required to conduct ex-ante as-sessments before supporting financial instruments, including: rationale/ additionality against existing market gaps and demand/supply, potential private sector involvement, target final recipients, products and indicators Ex-ante evaluatio In this paper we show that ex-ante and ex-post tracking errors must necessarily differ, since portfolio weights are ex-post stochastic in nature. In particular, ex-post tracking error is always larger than ex-ante tracking error. Our results imply that fund managers always have a higher ex-post trackin

Rezaga PGR el castigo a los actos de corrupción: ASF | POSTA

ex ante {adverb} 1. Latin. Ex ante notification should not be replaced with a burdensome registration system. expand_more Information i förväg bör inte ersättas med ett betungande registreringssystem. First, the need to update ex ante regulations for digital television The Ex-Ante Carbon-balance Tool is an appraisal system developed by FAO providing ex-ante estimates of the impact of agriculture, forestry and fishery development projects, programmes and policies on the carbon-balance. The carbon-balance is defined as the net balance of all greenhouse gasses (GHGs), expressed in carbon dioxide (CO

PDF | In this paper we show that ex-ante and ex-post tracking errors must necessarily differ, since portfolio weights are ex-post stochastic in nature.... | Find, read and cite all the research. i) Ex-ante savings - Ex ante savings refers to the planned savings of an economy at different levels of income. ii) Full employment - It refers to a situation, where all the willing and capable resources get a gainful job at prevailing wage rate. It is a situation where there is no involuntary unemployment outcome is an ex ante cost and benefit analysis of IFRS 16, including the analysis of wider impacts and potential behavioural changes. 1.3 The current leasing landscape Leasing and hire purchase agreements are common methods of business financing in Europe in the broadest sense (not just the EU and European Economic Area, EEA, countries)

[ENTREVISTA] Vidal y su derrota en el PPD: No me esperaba una diferencia tan sustantiva, 11 puntos es fuerte Evalúa ahora competir a la presidencia PPD o al Senado por Santiago. Revisa la nota:.. whether any new markets which warrant ex ante regulation can be identified The findings of the study will inform the review of the Recommendation on relevant markets. According to Article 64(1) of the new European Electronic Communications Code , the current Recommendation shall be a reviewed within two years of the date of entry into force of the Code, by 20 December 2020 To understand ex-ante and ex-post, let us take the example the act of going to a grocery store. You usually plan in advance, the list of items that you wish to buy from the store. When at the store, however, certain items that might not be on your list might interest you and you 'actually' end up purchasing more than what you had 'planned' Ex-ante kosten en lasten ; Schatting van de kosten van een financieel instrument voor de transactie (ex-ante) Scenario's. 1. Aandelenfonds (in discretionair en/of adviserend vermogensbeheer) 2. Aandelenfonds (buiten discretionair en adviserend vermogensbeheer) 3. Individueel.

EX ANTE - www.videnet.n

[I also provided feedback on Monday on the Ex Ante Regulatory Instrument for online platforms (see here). The main point I make, as you will see below, is that, if this regulation is adopted, it should follow the model of the EU Regulatory Framework for electronic communications. It would be paradoxical if the regime applyin Ex-ante Evaluation Table. Note that also in cases where the ex-ante evaluation is implemented in a simplified form, for example, where no ex-ante evaluation study team is dispatched and no project documents are created, the ex-ante evaluation should be performed based on the concept and evaluation viewpoints shown here, and the results shoul The Ex-Ante Partnership was formed in December 2016 to seek investment opportunities for the capital of its founders, along with the capital of a limited number of outside investors.Our investment strategy combines intensive due diligence, a concentrated number of investments and constructive involvement in the value creation of those investments

Ex ante-budget - de betekenis volgens Bedrijfseconomie

Ex-Ante. 602 likes · 94 talking about this. Las noticias que importan en tiempos de definiciones Spreekwoorden met ex ante; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek. In andere woorden: het is een variant op de zoekterm Voorzorgsstrafrecht: zorgen voor inzichtelijke keuzes. Een eerste aanzet tot een ex post- en ex ante-evaluatiemodel voor de wetgever Part of book or chapter of book All authors Woude, M.A.H. van der Editor(s) Hildebrant M., Pieterman R. Date 2010 Title of host publication OMV / Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid; Zorg om Voorzor

Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in de Jeugdwet. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staan onder andere regels over klachtafhandeling en schadevergoeding door zorgaanbieders. Dit rapport onderzoekt de voordelen en nadelen van het opnemen van vergelijkbare regels in de Jeugdwet Ex ante conditionalities shall apply only to the extent and provided that they comply with the definition laid down in point (33) of Article 2 regarding the specific objectives pursued within the priorities of the programme Ex-ante asymmetric regulation, supported by an efficient regulatory toolbox, has already proven to be efficient to foster competition and contestability and to pursue a variety of different objectives, having a positive impact on users and society at large

Handle.net. http://hdl.handle.net/11370/255f0051-6164-47e4-9318-e7e0e67e7b8 274 Followers, 633 Following, 30 Posts - See Instagram photos and videos from EX_ANTE collettivo+ (@exantecollettivoplus Dit betekent voorgenomen of van plan zijn. Ex ante is Latijn voor van tevoren. De term wordt vaak gebruikt bij financiele vooruitzichten waarbij bijvoorbeeld een schatting wordt gemaakt van de verwachte terugverdientijd van investeringen means that the realized cross-sectional distribution in the economy corresponds to the ex-ante distribution of risk. Let DEx ante denote the willingness to pay or demand for a full insurance contract that is measured prior to individuals learning anything about their particularrealizationofm. Thissolves u 30 DEx ante = E[u(30 m)] (1

Ex-Ante vs. Ex-Post - Overview, How They Work, Example

Ex ante evaluatie grondexploitatiewet van Dinteren, J. & van der Krabben, E., 2010 , In : Openbaar Bestuur. p. 10 - 14 5 p. Research output : Contribution to journal › Article › Professiona ex ante, ex-ante adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house. (based on prediction) (Économie, technique) ex ante loc adj locution adjectivale: groupe de mots qui servent d'adjectif. Se place normalement après le nom et reste identique au plurielEx : ballon de football, des. Environmental impacts of bioenergy: Ex-ante spatially-explicit assessment of biodiversity and hydrology impacts of increased biomass demand Promotor(es) prof. dr. André Faaij prof. dr. Martin Junginger Co-promotor(es) dr. Pita Verweij dr. Floortje van der Hils Ex ante evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit To explore the potential of nature to improve the quality of life. Wageningen University & Research op Social Medi

CLMH Arborist Climbing HelmetPaola Sasso, belleza mexicanaTintes – Casa FarahSomos polvo cósmico - YouTubeLeopoldo Jacinto Luque, ex campeón mundial, destrozó aProductores de cobre aplazan proyectos por tensionesLas chica de la jornada 3 del Clausura 2019 de la Liga MX
 • Binding of Isaac Download.
 • ECLISSE Unico.
 • Tuinmachines STIGA.
 • Comment étudier à Singapour ?.
 • Bowie Station to Station album.
 • I wandered lonely as a Cloud.
 • Eten bezorgen Uden corona.
 • Wet van Ohm definitie.
 • Hersenstam beschadiging whiplash.
 • Influenza A virus.
 • Autobedrijf Varsseveld.
 • MailMerge maken.
 • Kleurplaat paard met veulen.
 • Uit welk jaar komt de iPhone 8 Plus.
 • Handelsvormen van suiker.
 • Mag je een woonwagen in je tuin plaatsen.
 • DBKC stamboom.
 • Webcam steinplatte bergfex.
 • Adjuvante chemotherapie rectumcarcinoom.
 • Vleuterweide kledingwinkel.
 • PH en chloor te hoog.
 • Reisbureau Portugal.
 • Spiegel op maat diemen.
 • Betrouwbaarheid Lexus IS300h.
 • Scherm springt steeds op zwart.
 • Typologie betekenis voorbeeld.
 • Geschiedenis Alibaba.
 • Viva España vertaling.
 • Atria vacatures.
 • Don Cheadle Fresh Prince.
 • R Kelly If I Could Turn Back the Hands of Time.
 • Tartarus god.
 • Sims FreePlay.
 • Google Scholar advanced search.
 • Rolstoel in auto tillen.
 • Burgers' Zoo vogelsoorten.
 • Argentinië FC.
 • Abyver.
 • Poleroid foto's HEMA.
 • Synology Video Station indexing.
 • Top 10 wereldkeuken recepten.